Onze invloed op het milieu

Hoe onze omgeving beïnvloedde

Onze invloed op het milieu

De invloed van de mens op onze omgeving en op het milieu is heel groot. Tegenwoordig is die invloed nog veel groter dan honderden jaren geleden. De invloed wordt eigenlijk alleen maar groter en dat is niet altijd in positieve zin te noemen. Hoe laat de mens dan zijn stempel achter op het milieu en sinds wanneer is dit veel erger geworden?

Dit is eigenlijk begonnen na de industriële revolutie. De mens kreeg in deze tijd een steeds grotere behoefte aan energie. Het grote deel hiervan wordt opgewekt via de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en gas. Daarnaast heeft de mens in de laatste decennia op grote schaal aan ontbossing gedaan, vaak om het verkrijgen van hout maar ook om landbouwgrond te creëren. Ontbossing oké, maar er worden ook nog steeds grote oppervlakte bos afgebrand. Hierbij komen er grote hoeveelheden Co2 vrij in de lucht. Als er over ontbossing wordt gesproken gaat het ongeveer om 12% van de totale uitstoot van Co2 wereldwijd.

Onze invloed op het milieu

All activities carried out by humans on the basis of fossil fuels are together responsible for 2 thirds of total greenhouse gas emissions and more than 80% of the world’s total CO2 emissions. Industry, households and road transport are the main sectors. Because these greenhouse gases enter the air, the earth warms up. If humanity wants to combat this warming, emissions should be reduced now. Still, that’s easier said than done. Of course, humanity cannot go back to a world without a plane and without the car.

Kleine veranderingen in gedrag

Natuurlijk kan jezelf wel iets doen om bij te dragen aan een beter milieu, al lijken de stapjes klein. Zo kan je afval scheiden en kan je minder lang douchen zodat je minder water verbruikt. Ook kun je er voor kiezen om zonnepanelen op je dak te plaatsen om zo zelf meer energie op te wekken. Zonnepanelen werken op zonne-energie en zijn daarom milieu vriendelijk. Vaker met het openbaar vervoer reizen in plaats van reizen met de auto vermindert je persoonlijke Co2 uitstoot. Het is ook mogelijk om voor elke vliegreis jouw Co2 uitstoot te compenseren met het kopen van een nieuwe boom die dan geplant wordt op een plek waar ontbossing plaats vindt. Al deze kleine handelingen verkleinen je persoonlijke ecologische voetafdruk en dragen daardoor bij aan een beter milieu.

MEER ARTIKELEN

Industriële revolutie

De 1ste televisie

technologie

RECENTE BERICHTEN