Industriële revolutie

Revolutie van industrieën

Industriële revolutie

De industriële revolutie is na de landbouwrevolutie de grootste economische verandering geweest in de geschiedenis. Deze revolutie die eigenlijk beter evolutie genoemd kan worden is nog steeds bezig. Industrialisatie is een breed begrip dat nu in de 20e eeuw nog steeds van toepassing is. Om dit beter te begrijpen wordt er qua industrialisatie altijd gekeken naar de vier belangrijke fasen.

De vier fasen van industrialisatie

De voorbereidingsfase: (1700-1760). De industriële revolutie werd mogelijk gemaakt door de wetenschappelijke verbeteringen en uitvindingen op het gebied van landbouw en nijverheid.

Eerste industriële revolutie: (1760-1867). In deze tijd begon de industriële revolutie in Engeland door de verbeterde textielmachines en door de stoommachine van James Watt. Ook de komst van de stoomtreinen en de stoomschepen was een cruciaal moment in de revolutie. In deze fasen werd er veel ijzer gebruikt.

Tweede industriële revolutie: ( 1867-1914). Dit wordt ook wel de technologische revolutie genoemd. In deze fasen deden elektriciteit en staal de intrede. Dit tijdperk zat vol met revolutionaire uitvindingen, zoals gloeilampen, de auto, fotografie, telegrafie, vliegtuigen, radio en film. Alles raakte in een stroomversnelling.

Derde industriële revolutie: ( de 20e eeuw). Deze revolutie kenmerkt zich door allerlei uitvindingen die de communicatie hebben veranderd zodat er globalisering mogelijk werd. Dit begon met de telefoon en na de tweede wereld oorlog kwamen de televisies, computers, het internet en de mobiele telefoons.

De verandering van het leven

Door de industriële revolutie veranderde het leven van de mensen volledig. Overal kwamen er fabrieken te staan. De winning van grondstoffen en andere goederen namen sterk toe. Lang niet iedereen profiteerde van deze sterke groei. Door de urbanisatie groeiden de steden ontzettend snel. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad voor werk waar ze vlak bij de fabrieken kwamen te wonen. Hierdoor ontstond in de negentiende eeuw, een arme stedelijke arbeidersklasse. De lage lonen en de slechte werkomstandigheden plus de kinderarbeid zorgde voor de sociale kwestie. Dit vraagstuk draaide om de kwestie hoe deze nare gevolgen die er voor de arbeiders waren ontstaan aangepakt en opgelost moesten worden. De sociale kwestie is een mooi voorbeeld van de keerzijde van de industriële revolutie. De industrialisatie leverde niet alleen maar positieve resultaten op, het bracht veel mensen ook in de armoede.

De industriële revolutie is en blijft een fascinerend onderdeel van de geschiedenis. Wil je hier graag zelf ook meer over ontdekken. Kom dan langs bij ons in het museum en duik in de wereld van de industriële revolutie.

MEER ARTIKELEN

De 1ste televisie

technologie

invloed op milieu​​

RECENTE BERICHTEN